8.1.11

PROGRAM TAARUF TINGKATAN 1 SESI 2011 SAMTTAJ3 - 5 JANUARI 2011 . Program taaruf tingkatan 1 anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling SAMTTAJ diadakan bertujuan memberi pendedahan awal kepada para pelajar supaya lebih bersedia menghadapi suasana dan budaya persekolahan baru . Seterusnya program ini juga banyak memberi motivasi kepada pelajar agar lebih berketrampilan , cekal , tabah dan berkeyakinan untuk menjadi cemerlang dalam aspek fizikal , emosi , mental dan kerohanian.

Objektif program ini ialah untuk :
  • Mengeratkan ukhuwah di kalangan pelajar
  • Memberi motivasi kepada pelajar agar berkeyakinan untuk mencapai kejayaan
  • Memberi kesedaran tentang realiti kehidupan remaja
  • Mencungkil kebolehan dan kemahiran dalam diri pelajar

No comments:

Post a Comment

  © Blogger template The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP