18.8.08

Minggu Pusat Sumber Sekolah


Minggu PSS talah diadakan pada 7 hingga 11 Julai 2008 .Penyelaras PSS ,Puan Siti Kamariah Kamari dan Jawatankuasanya telah merancang pelbagai aktiviti antaranya;

7 Julai 2008 -
  • Pelancaran Minggu PSS dan Pelancaran Program Nilam semasa perhimpunan pagi.
  • Cabaran solat, cabaran Al-quran dan kuiz di dewan besar semasa waktu rehat.
8 Julai 2008-
  • Pertandingan bercerita(terbuka),dan menulis kata-kata hikmat
9 Julai 2008-
  • Pertandingan bercerita dan pertandingan permainan tradisional.
10 Julai 2008-
  • Pertandingan Meja Ilmu
11Julai 2008-
  • Spell it Right
Semua pertandingan terbuka untuk dua kategori iaitu menengah rendah dan menengah atas.

No comments:

Post a Comment

  © Blogger template The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP